Tin khuyến mại

Giảm giá 30% bộ chăn ga gối đệm Korea - Tuấn Anh

Cập nhật : 19-11-2015, 4:10 pm - Lượt xem : 2499
Chương trình khuyến mại Quà Tặng Mùa Đông Giảm giá 30% bộ chăn ga Korea Tuấn Anh Hàng Chính hãng. Chất liệu Satin mềm mại, họa tiết thêu trang nhã - quí phái

Chương trình khuyến mại Quà Tặng Mùa Đông

Giảm giá 30% bộ chăn ga Korea Tuấn Anh

Hàng Chính hãng. Chất liệu Satin mềm mại, họa tiết thêu trang nhã - quí phái

 

B 1.2m giá 3.480.000đ giảm giá 30% còn 2.436.000 đ

B 1.5m giá 3.680.000đ giảm giá 30% còn 2.576.000 đ

B 1.6m giá 3.680.000đ giảm giá 30% còn 2.576.000 đ

B 1.8m giá 3.880.000đ giảm giá 30% còn 2.716.000 đ

B 2.2m giá 4.200.000đ giảm giá 30% còn 2.940.000 đ

 

B tiêu chun gm

01 ga ph, 01 v chăn

01 ruột chăn mỏng,02 v gi đu 45x65

02 v gi vuông ta, 01 v gi ôm

Sn phm nguyên b không bán lẻ - Bên ngoài đẹp hơn hình ảnh

 

Bộ chăn ga Satin Sl7-587B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-587b-16.html

 Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-587b-18m.html

Bộ chăn ga Satin SL7-585B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay  http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-585b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-585-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-561B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-561b-16m.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-561b-18.html

 

Bộ chăn ga Satin SL 7-541B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-541b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-541b-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-582B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-582b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-582-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-583B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-583b-16m.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-583-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-543B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-543b-16m.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-543b-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-591B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-591b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-591b-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-511B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-511b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-511b-18m.html

 

Bộ chăn ga Satin SL 7-528B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-528b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-528b-18.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-517B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-517b.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-517b-18m.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-526B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-526b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-526b-18m.html

 

Bộ chăn ga Satin SL 7-532B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-532b-16m.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-532b18m.html

Bộ chăn ga Satin SL 7-522B

Đặt Bộ 1.6m rẻ hơn 1.104.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-522b-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 1.164.000đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-sl7-522b-18.html

Bạn hãy chọn mẫu dưới ảnh - Kích thước và giá theo chương trình khuyến mại

B 1.2m giá 3.480.000đ giảm giá 30% còn 2.436.000 đ

B 1.5m giá 3.680.000đ giảm giá 30% còn 2.576.000 đ

B 1.6m giá 3.680.000đ giảm giá 30% còn 2.576.000 đ

B 1.8m giá 3.880.000đ giảm giá 30% còn 2.716.000 đ

B 2.2m giá 4.200.000đ giảm giá 30% còn 2.940.000 đ

hthagiang.vn xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi

 Bộ chăn ga VIPDA - Tuấn Anh Giảm giá 30% 

 

B 1.6m giá 2.390.000đ giảm giá 30% còn 1.670.000 đ

B 1.8m giá 2.500.000đ giảm giá 30% còn 1.750.000 đ

Bộ chăn ga VD 15AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-15ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-15ab-18.html

Bộ chăn ga VD 13AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-13ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-13ab-18.html

Bộ chăn ga VD 03AS

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-03ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-03ab-18.html

Bộ chăn ga VD 57AS

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-57ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-57ab-18.html

 

Bộ chăn ga VD 04AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-01ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-04ab-18.html

Bộ chăn ga VD 52AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-52ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-52ab-18.html

Bộ chăn ga VD 09AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-09ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-09ab-18.html

Bộ chăn ga VD 53AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-53ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-53ab-18.html

Bộ chăn ga VD 51AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-satin-vd51abb-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-51ab-18m.html

 

Bộ chăn ga VD 06AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-06ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-06ab-18m.html

Bộ chăn ga VD 08AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hànghttp://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-08ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-08ab-18m.html

Bộ chăn ga VD 11AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-11ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-11ab-18m.html

 

Bộ chăn ga VD 10AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-10ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-16ab-18m.html

Bộ chăn ga VD 12AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-12ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-12ab-18.html

Bộ chăn ga VD 56AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-56ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-56ab-18m.html

Bộ chăn ga VD 07AB

Đặt hàng bộ 1.6m giá 2.390.000đ giảm 30% còn 1.670.000đ

Click vào đường dẫn đặt hàng http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-07ab-16.html

Đặt Bộ 1.8m rẻ hơn 750.000 đ Click để đặt hàng ngay http://hthagiang.vn/bo-chan-ga-vd-07ab-18.html

Cảm ơn các bạn quan tâm và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Rất mong được làm hài lòng quí khách. Đại diện Nguyễn Thu Hạnh ĐT: 0948 935 989

Các bài viết khác
Template file javascript/article_detail - folder: /usr/local/www/hthagiang.vn/public_html/template/default/layout/javascript/article_detail.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!